Misyon
 
Adana ilimizde örgütlü ve demokratik bir toplum oluşturmak prensibi ile yola çıkılarak, güçlü bir sivil toplum oluşumuna katkıda bulunmak, dernekler, sendikalar ve siyasi partiler mevzuatı doğrultusunda etkin ve bilinçli uygulamalar yapmak, dernekler, sendikalar ve siyasi partiler ile kurum arasında kontak görevi yaparak sivil toplum kuruluşları arasında birlik ve beraberliği sağlamak, sivil toplum kuruluşlarının amaçları doğrultusunda birbirleri arasında ve kamu kurum ve kuruluşları ile ortak çalışmalar yaparak İlimizdeki toplum bilincini yükseltmek, sivil toplum bilincinin daha hızlı yaygınlaşmasını sağlamak, muhataplarımıza etkin hizmetler sunarak çalışmalarında tetikleyici unsur görevini üstlenmek, değişen şartlara uyum sağlamak ve bu gelişmeler içerisinde öğrenen bir kurum haline gelerek, yönetimi insanileştirmektir.
 
Vizyon
 
Hizmet için gerekli olan ortamı sağlamak, ilgili yasa ve mevzuatları izleyip öğrenen ve bunları etkili, doğru ve zamanında uygulayan, sivil toplum yöneticilerine rehberlik yapan, ekip çalışması yapan, sivil toplumun sorunlarını dinleyen ve çözüm önerilerine açık, sivil toplum bilincini geliştirerek, STK’ların sayıca artması ve etkin bir şekilde faaliyet göstermesi için çalışmalar yaparak etkin bir İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü oluşturmaktır.