Yetki,Görev ve Sorumluluklarımız 
 
1.  5253 sayılı Dernekler Kanunu ile kurulan Derneklerin iş ve işlemlerini yapmak,
2.  2860 sayılı Yardım Toplama Kanununa göre yardım toplama iş ve işlemlerini yapmak,
3.  3335 sayılı Kanuna göre kurulan ve kar amacı gütmeyen STK’ların işlemlerini yapmak,
4. 6356 sayılı Kanun ve 4688 sayılı Kanuna göre kurulan sendikal kuruluşların iş ve işlemlerini yapmak,
5.  2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 03.01.2014 tarihli ve 2014/1 sayılı genelge kapsamındaki iş ve işlemlerini yapmak,
6.  Bakanlığımız Dernekler Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak çalışmak,
7.  İlçe Dernekler Büro Şeflikleri ile koordineli olarak çalışmaktır.