Yetki,Görev ve Sorumluluklarımız 
 
1.  5253 sayılı Dernekler Kanunu ile kurulan Derneklerin iş ve işlemlerini yapmak,
2.  2860 sayılı Yardım Toplama Kanununa göre yardım toplama iş ve işlemlerini yapmak,
3.  3335 sayılı Kanuna göre kurulan ve kar amacı gütmeyen STK’ların işlemlerini yapmak,
4. 6356 sayılı Kanun ve 4688 sayılı Kanuna göre kurulan sendikal kuruluşların iş ve işlemlerini yapmak,
5.  2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun  iş ve işlemlerini yapmak,
6.  Bakanlığımız Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak çalışmak,
7.  İlçe Sivil Toplumla İlişkiler Büro Şeflikleri ile koordineli olarak çalışmaktır.